NEWS

Paiwo Engineering Machinery

Address:(45km on National Highway 309) Xujianan, Guanzhuang Town, Zhangqiu

Zip Code:250217

Mobile:+86-15562586989

Email:paiwo@cnpaiw.com


12

2018

-

03

Jinan Paiwo Engineering Machinery Co., Ltd. (Paiwo) was founded in 1983 and formerly known as Zhangqiu General Machinery Factory

Author:


Jinan   Paiwo   Engineering   Machinery   Co., Ltd. (Paiwo) was  founded  in  1983  and   formerly   known   as   Zhangqiu   General   Machinery  Factory.